Ramper

 

Vi monterar ramper från Kvistberga produkter vid entréer och altaner. Våra ramper är tillverkade av aluminium vilket gör att de olika modulerna håller en låg vikt och därmed är enkla att hantera och montera. Du kan kombinera modulerna helt efter behovet både när det gäller funktionalitet och utförande. Äkytan är av sträckmetall som ger ett kraftfullt halkskydd samtidigt som det släpper igenom snö, grus och smuts.

 

Det finns tre olika vilplaner i sortimentet som alla enkelt kan anslutas till ramperna. Oftast används planerna direkt vid entrén men det kan också behövas en plan ute i systemet om rampens längd överstiger 6 meter.

 

Till samtliga ramper och vilplaner finns måttanpassade räcken. När den totala höjden är mer än 50 cm säger regelverket att rampen ska vara försedd med räcken. Då samtliga ramper och planer är förberedda för räckesmontage är det enkelt att komplettera i efterhand om det skulle behövas.

 

Vi kan även anlägga marksten eller plattgångar om underlaget så kräver fram till din bostad för bättre framkomlighet om du har ett funktionshinder.

Error! Unable to find textinsert (1)